UCHWAŁA Nr XXIX/226/2006 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 13 września 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii odnośnie propozycji budowy - modernizacji dróg gminnych z udziałem funduszu celowego – F