Protokół z XXVII Sesji Rady Gminy Budzyń z dnia 06 maja 2013 r.