UCHWAŁA Nr XXIX/227/2006 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 13 września 2006 r. w sprawie odwołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.