UCHWAŁA Nr XXIX/228/2006 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 13 września 2006 r. w sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego