UCHWAŁA Nr XXIX/229/2006 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 13 września 2006 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi chodzieskiemu.