UCHWAŁA NR XXVII/190/2013 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznani

UCHWAŁA NR XXVII/190/2013

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 6 maja 2013 roku.

w sprawie przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.