UCHWAŁA NR XXIX/230/2006 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 13 września 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 rok.