UCHWAŁA NR XXVII/187/2013 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Budzyń za 2012r.

UCHWAŁA NR XXVII/187/2013

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 6 maja 2013 roku.

w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Budzyń za 2012r.