UCHWAŁA NR XXVII/186/2013 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Budzyń za 2012r.

UCHWAŁA NR XXVII/186/2013

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 6 maja 2013 roku.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Budzyń za 2012r.