Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego: