Przyznawanie stypendiów szkolnych dla uczniów

Przyznawanie stypendiów szkolnych dla uczniów: