UCHWAŁA Nr XXX/231/2006 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 września 2006 r. w sprawie zbycia nieruchomości.