UCHWAŁA Nr XXX/233/2006 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 września 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntów na czas dłuższy niż trzy lata.