Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za rok 2012

Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za rok 2012: