Informacja za II kwartał 2013 r. z wykonania Budżetu Gminy Budzyń