UCHWAŁA Nr XXX/235/2006 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 września 2006 r. w sprawie przejęcia na własność Gminy porzuconego motoroweru.