UCHWAŁA Nr XXX/236/2006 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 września 2006 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia pod nazwą „Dolina Noteci”.