UCHWAŁA NR XXVI/185/2013 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Piła

UCHWAŁA NR XXVI/185/2013

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 27 marca 2013 roku.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Piła