UCHWAŁA NR XXVI/179/2013 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Budzyniu z obowiązku

UCHWAŁA NR XXVI/179/2013

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 27 marca 2013 roku.

w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Budzyniu z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Budzyń.