UCHWAŁA NR XXX/237/2006 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 września 2006 r. w sprawie: uznania za pomniki przyrody drzew znajdujących się na terenie Gminy Budzyń.