UCHWAŁA NR XXV/177/2013 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2013 – 2023.

UCHWAŁA NR XXV/177/2013

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 12 marca 2013 roku.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2013 – 2023.