UCHWAŁA Nr XXX/239/2006 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 września 2006 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Piła