UCHWAŁA NR XXV/173/2013 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Budzyń na rok 2014 środków stanowiących fundusz sołecki.

UCHWAŁA NR XXV/173/2013

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 12 marca 2013 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Budzyń na rok 2014 środków stanowiących fundusz sołecki.