UCHWAŁA NR XXV/169/2013 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

UCHWAŁA NR XXV/169/2013

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 12 marca 2013 roku.

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.