UCHWAŁA Nr XXXI/240/06 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 25 października 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Budzyń w obrębie wsi Budzyń, rejon ul. Rogozińskiej (