UCHWAŁA NR XXXI/241/06 Rady Gminy Budzyń z dnia 25 października 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Budzyń na obszarze wsi