Wypłata świadczenia pieniężnego rekompensującego

Wypłata świadczenia pieniężnego rekompensującego: