Przyjmowanie zawiadomień o imprezach odbywających się poza stałą siedzibą

Przyjmowanie zawiadomień o imprezach odbywających się poza stałą siedzibą: