UCHWAŁA NR XXXI/242/2006 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 25 października 2006r. w sprawie określenia zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Budzyń w celu udzielenia pom

 

UCHWAŁA NR XXXI/ 242 /2006

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 25 października 2006 r.


w sprawie określenia zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Budzyń w celu udzielenia pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją .