UCHWAŁA NR XXXI/243/2006 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 25 października 2006r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących pr