UCHWAŁA NR XXXI/244/2006 RADY GMINY BUDZYŃ w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 rok.