Uchwała Rady Gminy Budzyń w sprawie budżetu gminy Budzyń na 2013 rok.

UCHWAŁA NR XXIV/168/2012

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 28 grudnia 2012 roku. 

w sprawie budżetu gminy Budzyń na 2013 rok.