UCHWAŁA Nr XXXI/245/2006 Rady Gminy Budzyń z dnia 25 października 2006 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień z tego tytułu.