UCHWAŁA Nr XXXI/247/2006 Rady Gminy Budzyń z dnia 25 października 2006 r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2007 w