UCHWAŁA NR XXIV/161/2012 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013.

UCHWAŁA NR XXIV/161/2012

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 28 grudnia 2012 roku. 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013.