UCHWAŁA Nr XXXI/248/2006 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 25 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntów na czas dłuższy niż trzy lata.