UCHWAŁA NR XXIII/155/2012 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2013 w Gmini

UCHWAŁA NR XXIII/155/2012

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 listopada 2012 roku.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2013 w Gminie Budzyń.