UCHWAŁA NR XXIII/154/2012 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.

UCHWAŁA NR XXIII/154/2012

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 listopada 2012 roku.

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.