UCHWAŁA NR XXII/146/2012 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 08 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów k

UCHWAŁA NR XXII/146/2012

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 08 listopada 2012 roku.

w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.