UCHWAŁA NR XXII/145/2012 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 08 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścici

UCHWAŁA NR XXII/145/2012

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 08 listopada 2012 roku.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej.