UCHWAŁA NR XXI/142/2012 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 20 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

UCHWAŁA NR XXI/142/2012

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 20 września 2012 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.