UCHWAŁA NR XXI/137/2012 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 20 września 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi chodzieskiemu.

UCHWAŁA NR XXI/137/2012

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 20 września 2012 roku.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi chodzieskiemu.