UCHWAŁA NR XXI/136/2012 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2012 – 2020.

UCHWAŁA NR XXI/136/2012

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 20 września 2012 roku.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2012 – 2020.