UCHWAŁA NR XXI/133/2012 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 20 września 2012 r. w sprawie podziału gminy Budzyń na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręg

UCHWAŁA NR XXI/133/2012

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 20 września 2012 roku.

w sprawie podziału gminy Budzyń na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym.