Akty prawne

Ogłoszenie
 
Informujemy, że w Urzędzie Gminy Budzyń jest bezpłatnie udostępnione stanowisko komputerowe, z którego można skorzystać w celu pobrania w formie dokumentu elektronicznego oraz wydrukowania aktów prawnych. Stanowisko udostępnione jest w Biurze Obsługi Klienta w godzinach pracy Urzędu.