UCHWAŁA NR XX/130/2012 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

UCHWAŁA NR XX/130/2012

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 28 czerwca 2012 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.