UCHWAŁA NR XIX/127/2012 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Budzyń za 2011r.

UCHWAŁA NR XIX/127/2012

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 maja 2012 roku.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Budzyń za 2011r.