Budowa Farmy Wiatrowej Pawłowo w gminie Budzyń o mocy 82 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania