UCHWAŁA NR XVIII/126/2012 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

UCHWAŁA NR XVIII/126/2012

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 27 kwietnia 2012 roku.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok.