UCHWAŁA NR XVIII/125/2012 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi chodzieskiemu.

UCHWAŁA NR XVIII/125/2012

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 27 kwietnia 2012 roku.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi chodzieskiemu.